top of page

Choose your pricing plan

 • Free Standard

  0$
   
  Free Plan
  • Hệ Thống Quản Lý POS
  • Check-In đăng nhập khách hàng
  • Hẹn Online và Lịch Phục Vụ Service
  • Turn / Waiting List
  • Thiết Kế Website
  • Xử lý thanh toán
  • Quản Lý Hàng Hóa
  • Báo cáo & Phân tíc
  • Tiếp thị & Khuyến mãi
  • 100 Free Khuyến mãi Emails
  • 2 cents/SMS
  • Clover Platform Fee $15/tháng *
  • * Cần mua máy cà thẻ Clover Flex/Mini
  • 4 Licenses Giấy Phép Sử Dụng
 • Premium

  77$
  Every month
   
  • Có tất cả các chức năng của Free Plan
  • 5000 Free Khuyến mãi Emails
  • 1000 SMS Appt Reminder/Promotion
  • Postings trên Facebook
  • Thông Báo Google Reviews
  • Thiết Kế Bảng Giá Điện Tử Signage
  • Thiết Kế Website (Hosting + Maintenance)
  • 10 Licenses Giấy Phép Sử Dụng
 • Silver Plan

  57$
  Every month
  Clover Merchant Account Sign-up is not required
   
  • Có tất cả các chức năng của Free Plan
  • Không cần đăng ký máy cà thẻ tài khoản Clover
 • Ultimate

  157$
  Every month
   
  • Có tất cả các chức năng của Premium Plan
  • Không Giới Hạn Khuyến mãi Unlimited Emails
  • 3000 SMS Appt Reminder/Promotion
  • Quản Lý Google Reviews
  • Post trên Google
  • Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm (SEO)
  • Không Giới Hạn Giấy Phép Sử Dụng Unlimited License
bottom of page