top of page
Start-up_Landing_Page_01.png

MIỄN PHÍ,
Dễ dàng, Thông minh và Đáng tin cậy - 
Thệ Thống POS
cho 
tiệm nail

Một thệ thống hoàn chỉnh

để quản lý và phát triển

tiệm nail của bạn

Nail POS Bạn Có Thể Tin Tưởng

1. Dễ dàng, Thông minh và  Đáng tin cậy

Zectyr cung cấp tất cả các công cụ bạn cần để tiệm nail của bạn được thành công.  Dễ dàng truy cập từ mọi nơi, mọi lúc hoặc mọi thiết bị. 

2. Cost-Effective - Không Tốn Tiền

Không có gì bằng một thệ thống

POS quản lý tiệm nail MIỄN PHÍ !  Khi bạn đăng ký với công ty chúng tôi để lấy thẻ tín dụng với giá cạnh tranh và chấm thấp nhất.

3. Mạnh Mẽ, Bảo mật
An Toàn

Luôn có thể nhận thanh toán, lấy được tiền liền của khách.  Check-out (thanh toán) Nhanh Chóng và An Toàn qua thệ thống Zectyr Nail POS và máy Clover Flex/Mini hoặc thanh toán qua online payment (thương mại điện tử trực tiếp).

Start-up_Landing_Page_02.png

Zectyr Hiểu Người Sử Dụng Cần Gì ?        Một Thệ Thống Hoàn Chỉnh Zectyr Nail POS & Clover Flex or Mini

  • Payments: Accepts chip, swipe, and contactless payments including Apple Pay, Google Pay and Samsung Pay

  • Reliable Connectivity: WiFi, LTE

  • Security: Clover Security end-to-end encryption

  • Receipts: Built-in thermal dot printer and can email or text digital receipt

  • Screen: Nearly 6" or 8" LCD color touch Screen

  • Camera & Scanner: 1D/2D barcode scanner/camera

  • Battery Life: At least 8 hours of use for a typical SMB

Chức Năng Của Zectyr

Partners

Partners

fiserv-logo-orange-ff6600.png
bottom of page